coś w tym rodzaju


coś w tym rodzaju
Coś podobnego lub zbliżonego
Eng. Something similar or approximate; something to that effect

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • coś w tym rodzaju [guście] — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś podobnego do czegoś, przypominającego coś, z grubsza takiego samego jak coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie ma problemu, weźmie się ich do teatru albo coś w tym guście. Ma tam jakiś warsztat czy coś w tym rodzaju. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • coś — D. czegoś, C. czemuś, B.=M., NMs. czymś, blm «zaimek nieokreślony zastępujący rzeczownik, zwykle nieosobowy, niekiedy liczebnik, bez bliższego jego oznaczenia» Coś mu jest. Coś tam majstrował. Znaleźć coś ciekawego. Coś by trzeba zrobić. Bać się… …   Słownik języka polskiego

  • gust — 1. Coś w tym guście «coś podobnego, zbliżonego do czegoś, coś mniej więcej takiego; coś w tym stylu, coś w tym rodzaju»: – Dobrze, że jej tutaj nie przyprowadziłeś – powiedziała. – Gdyby się rozpłakała albo coś w tym guście, mogłabym się załamać …   Słownik frazeologiczny

  • styl — 1. Coś w tym stylu «coś podobnego, zbliżonego do czegoś, coś mniej więcej takiego; coś w tym rodzaju, coś w tym guście»: Mówiła (...) że każdy jest kowalem swojego losu, każdy ma prawo do własnego szczęścia i wolności osobistej, i tak dalej. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • ten — m odm. jak przym., D. tego, B. tego (żyw.) a. ten (nieżyw.); ta ż, DCMs. tej, B. tę, N. tą; to n, D. tego, B.=M.; lm M. m. os. ci a. ż. rzecz. te, DMs. tych, B. m. os. tych a. ż. rzecz. te 1. «zaimek wskazujący, będący określeniem rzeczownika,… …   Słownik języka polskiego

  • rodzaj — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D ów || rodzajai {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kategoria, klasa, gatunek czegoś, wyróżniane ze względu na charakterystyczne cechy; odmiana, typ, jakość : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gust — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. guście; lm M. y || a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wrodzone lub nabyte poczucie piękna, właściwych proporcji, elegancji; smak : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dobry gust.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ten — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIIa, lm M. m i B. mnż ten, pozostałe formy utworzone od tematu t ; lp B. ż tę; lm M. mos ci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jako określenie rzeczownika wyodrębnia kogoś lub coś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyjść — 1. Coś, ktoś nie może wyjść komuś z głowy, z myśli «ktoś nie może o czymś, o kimś zapomnieć, coś, ktoś zajmuje czyjąś uwagę»: Twój były chłopak nie może wyjść ci z głowy. Cosm 9/1999. 2. Coś wyszło spod czyjejś ręki, spod czyjegoś dłuta, pędzla,… …   Słownik frazeologiczny

  • wychodzić — 1. Coś, ktoś nie może wyjść komuś z głowy, z myśli «ktoś nie może o czymś, o kimś zapomnieć, coś, ktoś zajmuje czyjąś uwagę»: Twój były chłopak nie może wyjść ci z głowy. Cosm 9/1999. 2. Coś wyszło spod czyjejś ręki, spod czyjegoś dłuta, pędzla,… …   Słownik frazeologiczny